آزمون نفوذپذیری

آزمون نفوذپذیری2019-08-17T10:46:25+04:30

فاز شناخت آزمون نفوذپذیری
اولین مرحله برپایی آزمون نفوذپذیری می باشد که طی آن کارشناسان امنیت و تست نفوذ الزامات و اطلاعات اولیه از قبیل نحوه تست و راهکار های نرم افزاری مورد نیاز را مورد بحث قرار می دهند. در این مرحله سرویس هایی که می بایست تست برروی آن ها اجرا شود شناسایی و مشخص و نیازمندی های کارفرما بطور کامل دریافت و برای آنها راه حل تهیه می گردد

فاز انجام تست
در این مرحله انجام تست نفوذ آغاز شده و گزارشات در نگارش های مختلف تهیه شده و به کارفرما ارائه می گردد و پس از رفع آسیب پذیری ها توسط کارفرما تست مجدد جهت مشخص شدن رفع آسیب پذیری ها انجام می پذیرد.

آزمون نفوذ پذیری به عبارتی حملات سایبری شبیه سازی شده علیه سیستم و سرویس های سازمان برای بررسی موارد امنیتی و آسیب پذیری های قابل بهره برداری توسط هکر می باشد.

شبیه سازی حملات انواع مختلفی دارد نظیر ارزیابی امنیت شبکه، برنامه های کاربردی و اپلیکیشن ها، سرویس های اینترنتی، مهندسی اجتماعی و… که با توجه به نیاز صورت می پذیرد

شرکت دانش بنیان امن پردازان سورنا با بهره گیری از کارشناسان مجرب و توانا توانایی انجام انواع تست نفوذ را دارا می باشد.

تماس با ما
fa_IRفارسی