خدمات و پشتیبانی

خدمات و پشتیبانی2019-02-03T10:28:38+00:00

گروه خدمات و پشتیبانی امن پردازان سورنا با بهرمندی از نیرو‌های با تجربه و آموزش دیده خود آماده‌ی ارائه خدماتی مانند شناسایی تهدیدات رایانه‌ای، کشف آسیب‌پذیری‌ها، ارزیابی امنیتی و انجام آزمون نفوذ‌پذیری سامانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای، کمک به سازمان‌ها در هنگام بروز حملات و رخ دادهای امنیتی، ارائه مشاوره و طراحی برای بهبود وضعیت شبکه و ارتقاء امنیت آن و پشتیبانی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از کلیه سخت افزارها و نرم افزارهای سرورها و تجهیزات شبکه و تجهیزات ذخیره‌سازی اطلاعات می‌باشد.
خدمات این گروه متشکل از سه بخش ذیل می‌باشد:

  • ارزیابی امنیتی
  • طراحی و پیاده سازی مراکز CERT
  • پشتیبانی و نگهداری شبکه و سرور
  • پشتیبانی و نگهداری تجهیزات ذخیره ساز
EnglishPersian