IaaS چیست؟

Infrastructure as a Service  که مخفف آن (IaaS)  میباشد به معنی لغوی زیرساختی به عنوان یک سرویس است که در اختیار شرکت ها و مشتریان قرار میگیرد و در محیط مجازی اینترنت ارائه و مدیریت می شود.

Infrastructure as a Service  که مخفف آن (IaaS)  میباشد به معنی لغوی زیرساختی به عنوان یک سرویس است که در اختیار شرکت ها و مشتریان قرار میگیرد و در محیط مجازی اینترنت ارائه و مدیریت می شود.

Infrastructure as a Service، به ارائه منابع پردازشی نظیر سرورها (servers)، شبکه (network)، ذخیره ‌سازی (storage ) و فضاهای مراکز داده (data center)  برای شرکت‌ها می پردازد و به شما کمک می‌کند که از هزینه و پیچیدگی خرید و مدیریت سرورهای فیزیکی خود و دیگر زیرساخت‌های مرکز داده (دیتا سنتر) جلوگیری کنید.هریک از منابع به عنوان یک جزء از خدمات، بصورت جداگانه ارائه داده می‌شود و فقط لازم است شما تا زمانی که به آن نیاز دارید، یک منبع خاص را اجاره کنید و هزینه را بر حسب استفاده خود از آن منابع بپردازید . ارائه دهنده سرویس رایانش ابری (Cloud Computing) در حین اینکه شما نرم افزارهای خود را (سیستم عامل‌ها و برنامه‌های کاربری) خریداری، نصب، پیکربندی ،کنترل و مدیریت می‌کنید، زیرساخت را سامان‌دهی و مدیریت می‌کند.از عبارت IaaS به عنوان(HaaS) که مخفف کلمات  Hardware as a Service می باشد نیز یاد میشود که اشاره به همان مفهوم است.

2019-04-22T07:40:44+04:30
fa_IRفارسی